До уваги акціонерів, Лист-роз’яснення Вих. №160419/1 від 19 квітня 2016 року щодо забезпечення прав акціонерів  

 

З 08.09.2015р. набрало чинності Рішення НКЦПФР 24.07.2015  № 1085 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412»Даним Рішенням вносяться зміни до вимог договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених Рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412, а саме встановлюється наступне: «Депозитарна установа у разі невчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом (Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI), у відповідність до Вимог, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов’язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг, якщо це передбачено договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи.».

 

Рішенням встановлюється необхідність здійсненяння дій щодо приведення договорівпро обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до вимог Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412 (із змінами, внесеними Рішенням НКЦПФР 24.07.2015  № 1085),  протягом 6 місяців з дня набрання чинності Рішенням НКЦПФР 24.07.2015  № 1085.

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТ-М» з метою приведення у відповідність до вищезазначених змін та на виконання Рішення НКЦПФР 24.07.2015  № 1085 повідомляє про внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та у внутрішні документи депозитарної установи. З відповідними документами можна ознайомитись на офіційному сайті Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М»у розділі «Документи» за посиланням: 

http://invest-m.com.ua/документи

З 05.08.2014р. набрало чинності Рішення НКЦПФР від 24.06.2014р. №807 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України». Даним Рішенням вносяться зміни до вимог договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених Рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412.

Рішенням встановлюється необхідність приведення договорів у відповідність протягом 6 місяців з дня набрання чинності вищевказаним рішенням (тобто у термін до 05.02.2015 року).

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТ-М» повідомляє депонентів про внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та про необхідність у встановлений термін приведення договорів у відповідність. З формою договору можна ознайомитись на офіційному сайті у розділі «Документи» за посиланням:

http://invest-m.com.ua/документи

 

 
Joomla templates by a4joomla