Шановні клієнти!

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Комісії від 07.03.2017 № 148 (далі – Рішення № 148), передбачено внесення змін до внутрішніх документів депозитарних установ у відповідність до норм, встановленим Рішенням №148.

 

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТ-М» передбачає у внутрішніх документах спосіб направлення копії  повідомлення акціонерного  товариства :

  1. Для депонентів, цінні папери яких обліковуються на підставі договору про обслуговування/відкриття рахунку у цінних паперах – шляхом направлення (не пізніше трьох робочих днів) електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.
  2. Для акціонерів, цінні папери яких обліковуються на підставі договору з акціонерним товариством – шляхом розміщення (не пізніше наступного робочого дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації) на власній веб-сторінці (сайті) інформації про направлення повідомлення окремим акціонерам із зазначенням найменування АТ; коду за ЄДРПОУ; виду повідомлення; інформації про порядок отримання копії повідомлення.

 

У зв’язку з необхідністю приведення документів у відповідність до рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, просимо Вас звернутись до Депозитарної Установи ТОВ «ІНВЕСТ-М» в термін до 18.08.2017 року для оформлення та підписання  всіх необхідних документів та проходження періодичної ідентифікації.

Joomla templates by a4joomla