Шановні панове!

 

      Нагадуємо Вам, що у зв’язку із набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись до вибраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за свій рахунок або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі!

      У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

    Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

      Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

     Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

                       

З договором можна буде ознайомитись на сайті ТОВ «ІНВЕСТ-М» (http://invest-m.com.ua/)

та  в офісі ТОВ «ІНВЕСТ-М» за адресою: 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 18

 

У випадку, якщо у Вас змінилися будь які дані та реквізити, що включені до договору, прохання, звернутися у найкоротший термін до ТОВ «ІНВЕСТ-М» для внесення актуальної інформації на Ваш рахунок у цінних паперах.

 

Контактний телефон/факс – /044/ 364-32-08; /044/ 364-32-09.     

Адреса для листування: 01015, м.Київ, вулиця Лаврська, будинок 18

  

 http://invest-m.com.ua/документи

 
Joomla templates by a4joomla